Política de qualitat

La Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular estableix els principis següents com a factor clau del seu compromís envers la qualitat assistencial. Aquests principis parteixen del compliment dels requisits legals, reglamentaris i del client i són la base per a la millora continua i l’establiment d’objectius anuals.

Coneixements mèdics actuals i especialitzats
• Professionals experimentats de cada àrea
• Formació continuada
• Assistència i participació a congressos
• Foment i participació activa en la docència de professionals.

Oferta integral de serveis
• Assistència vint-i-quatre hores els 365 dies de l’any
• Tractament de totes les subespecialitats oftalmològiques

Vocació de cobrir les necessitats assistencials dins l’àmbit oftalmològic
• Amplitud de clients (privats, mútues assistencials, mútues de treball, hospitals, oftalmòlegs)
• Equipament tecnològic avançat
• Innovació en tècniques basades en l’estudi i la recerca

Ètica professional i empresarial
• Lex artis (actuació amb la cura objectivament deguda)
• Responsabilitat social
• Col·laboració amb entitats no lucratives

Orientació al pacient
• Tracte personalitzat
• Apropament al pacient
• Compliment de les expectatives

© Copyright – Clínica Bonanova Cirurgia Ocular