Avís legal

0 . Objecte i acceptació
El present avís legal regula l’ús del lloc web clinicabonanova.com (en endavant, el web), del qual és TITULAR Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular* (des d’ara, CBCO).
L’accés al web de CBCO és totalment voluntari i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari del mateix, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web, de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.
L’usuari respondrà davant de CBCO o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Així mateix, en visitar la web l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen a la web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.
En particular, en tractar-se de contingut de caràcter mèdic, l’usuari accepta que la informació present al web no substitueix sinó que complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte cal consultar l’equip mèdic.
CBCO es reserva el dret a suspendre temporalment o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat del seu lloc web per mantenir-lo, reparar-lo, actualitzar-lo o millorar-lo.
Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

1. Identificació i comunicacions
La Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular, en compliment amb la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:
• Denominació social: Institut Català de Retina, S.L.
• CIF: B-58.194.416
• Domicili social: C/ Pau Alcover, 67. 08017 Barcelona
• Inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24622, Foli 175, Fulla B-42425, Inscripció 26
• Telèfon: 93 434 09 25
• Correu electrònic: cbonanova@cbonanova.com
• Codi de Registre de Centres, Serveis i Establiments del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: E08971725.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Clínica Bonanova es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

2 . Condicions d’accés i utilització
Les pàgines web de CBCO poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de CBCO en conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com d’acord amb la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i amb l’ordre públic.
El web té com a objectiu principal informar el públic general sobre els serveis i prestacions sanitàries del centre. CBCO rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través del web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3. Política de privacitat
Quan calgui obtenir informació de la seva part, sempre li demanarem de manera explícita que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un arxiu de dades de caràcter personal del qual n’és responsable CBCO.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
Així mateix, CBCO cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) referenciat a sota.

CBCO adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal per a pacients de Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679, CBCO posa al seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.
Responsable: Institut Català de Retina (en endavant, ICR)
Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/ Pau Alcover n. 67 08017 Barcelona – rgpd@clinicabonanova.com

Finalitat: La finalitat de la seva creació és el tractament medico-sanitari i social dels usuaris del nostre centre, en part o en la seva totalitat.

Legitimació: La base legal pel present tractament és la sol·licitud de la prestació de serveis de tractament medico-sanitari i social realitzada pels usuaris del nostre centre.

Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions de l’ICR, en part o en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació d’assistència medico-sanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En aquells casos en els quals per raó del seu tractament sigui necessari l’ús d’algun material quirúrgic específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, única i exclusivament amb la finalitat prèviament descrita.

Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça facilitada en l’apartat Contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments, així com demanar més informació al DPD sobre el tractament realitzat.
En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades mentre siguin rellevants conforme la legislació vigent en matèria de conservació de la història clínica.

Protecció de dades de caràcter personal en la publicació de comentaris o opinions inserides pels usuaris a la web
L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades s’emmagatzemaran per facilitar l’administració i el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i per possibles actuacions per part de les autoritats competents, així com per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 segons el que es disposa en els paràgrafs anteriors.
Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.
L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.
CBCO es farà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.
CBCO es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.
El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. CBCO no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

4. Política de cookies
CBCO podrà utilitzar “cookies” durant la prestació de serveis del web. Les “cookies” són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius “cookies” o s’adverteixi de la mateixa.
Si opta per abandonar el nostre web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, CBCO no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les “cookies” que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

Desactivació de cookies
Atès que les “cookies” no són estrictament necessàries per navegar per aquest lloc web, vostè pot bloquejar-les o desactivar-les, total o parcialment, a través de la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. Tots els navegadors permeten el canvi de configuració de les “cookies”. Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de “cookies”, configurant el seu navegador. Per tal de desactivar les “cookies” modificant la configuració del navegador, pot seguir les instruccions que especifica el seu navegador:

5. Limitació de responsabilitat
El web té com a objectiu principal informar el públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de CBCO, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius. Per tant no s’han de considerar com assessorament legal o mèdic.
CBCO declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. CBCO tampoc es farà responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de CBCO als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.
En cap cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirectament accessible a través del web no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, de manera que CBCO rebutja tota responsabilitat derivada de qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.
La informació continguda al web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, CBCO no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
CBCO es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.
CBCO no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats al sistema dels usuaris del web, ja que no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari que navega.

6. Propietat intel·lectual i industrial
El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de CBCO. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de CBCO utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte a les pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de copyleft i similars.

7. Autoria dels continguts mèdics i consells de salut
El Consell Editorial de clinicabonanova.com està format per:
• Joan Nadal Fernández
• Dr. Ignasi Jürgens Mestre, col·legiat n. 27539 pel Col·legi de Metges de Barcelona, Doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en retina i patologia vitrioretinal.
• Dr. Arturo Ruiz Vargas, col·legiat n. 43131 pel Col·legi de Metges de Barcelona, Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Director Mèdic de la Clínica Bonanova
• Raquel Ruiz Gabaldà, supervisora d’Infermeria de la Clínica Bonanova
• Carlota Solanich Nacarino, Responsable Docent d’Infermeria i Coordinadora de Qualitat de la Clínica Bonanova
• Laura Gómez i Marta Mir, de l’equip de Comunicació

Tots els continguts d’aquest web han estat elaborats per l’equip de comunicació, revisats pels responsables mèdics i validats pel Consell Editorial. En els continguts de caràcter mèdic s’indica el professional responsable de la revisió i la data de l’última actualització.
En cap cas, els continguts mèdics dirigits a la població general pretenen substituir el consell mèdic, sinó complementar la relació metge-pacient.
Consulti sempre al seu metge abans de prendre una decisió pel que fa al seu cas particular.

8. Transparència
Aquest web no rep finançament extern de cap tipus.

9. Política publicitària
Aquest lloc web no admet cap tipus de publicitat d’altres organitzacions.
* Clínica Bonanova de Cirurgia Ocular, de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades [Reglament (UE) 2016/679], li comunica la següent informació sobre el tractament de dades personals:

Entitats responsables del tractament: Institut Català de Retina, S.L. amb domicili fiscal a C/ Pau Alcover, 67 – 08017 Barcelona. C.I.F. : B58194416 i Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. amb domicili fiscal a C/ Pau Alcover, 67 – 08017 – Barcelona. C.I.F. : B-61678900 – Registre Mercantil de Barcelona.

© Copyright – Clínica Bonanova Cirurgia Ocular